Alumnes assignats al centre
Llista d’espera a 7 de juliol de 2020