L’Escola El Turó porta més de 50 anys de tradició pedagògica amb un ideari i uns principis bàsics que continuen vigents avui en dia.

En aquesta secció podreu conèixer quins són els 5 eixos que conformen la nostra essència i al voltant dels quals giren totes les activitats, sortides i projectes que dissenyem.

 

IDIOMES

És evident que l’aprenentatge de diverses llengües afavoreix el desenvolupament del nostre cervell estimulant unes àrees concretes que ens permeten millorar en diferents aspectes. Per això al Turó oferim la possibilitat d’aprendre quatre llengües:  el català, el castellà, l’anglès i el francès.

Especialment però, a la nostra Escola hem dissenyat un pla per a l’aprenentatge de la llengua anglesa que comença ja a l’Educació Infantil i que continua a Primària amb l’anglès com a llengua d’ús en matèries no lingüístiques. Així, fem Art & Craft, Science, Robotics i Music en anglès i, en arribar a Secundària, traslladem aquest aprenentatge a l’ús oral i en situacions quotidianes a les hores destinades a l’Speaking.

A més a més, participem en projectes internacionals com l’E-Twinning i cada any donem a conèixer a tothom la nostra tasca amb l’English Day.

 

 

CULTURA

Al Turó creiem que l’aprenentatge dels elements culturals que formen part de la nostra identitat, cal aprendre’ls també de manera vivencial. Així, consolidem el coneixement fent-lo útil per al dia a dia i permanent de cara al futur. És per això que des de l’Escola fomentem la celebració de diferents festes i tradicions vinculades al nostre llegat cultural com ara la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes o Sant Jordi.

A més a més, les sortides que realitzem formen part d’un pla de coneixement de l’entorn que promou el descobriment del patrimoni artístic i cultural de la nostra terra, començant per la nostra ciutat i acabant a diversos països europeus.

Dins de l’àmbit literari, estimulem la creació artística tant a través de la participació als Jocs Florals i a les Jornades literàries com amb les activitats a llibreries i biblioteques, les rutes literàries o les visites de diferents escriptors, editors i il·lustradors.

 

 

ACOMPANYAMENT

És evident que cada alumne comprèn la informació que se li presenta de manera diferent. Així doncs, constatar i acceptar la diversitat ens porta a adequar els diferents coneixements al ritme d’aprenentatge de cadascun. Aquest respecte i adequació comporten un acompanyament en el procés.

Educar és aconseguir connectar amb l’altre, comunicar-s’hi amb sentit i orientació, sabent quin és el camí que volem emprendre. Però també és creuar un pont invisible cap a l’altre que no parteix de l’intel•lecte sinó de l’emoció, una emoció que et vincula a aquella persona i la fa important per a tu. Reconèixer vol dir que l’altre m’importa, que la seva persona té un valor per a mi, que l’escolto, l’observo i desitjo el millor per a ella.

Sense aquesta base d’estima i reconeixement mutu, no hi pot haver educació. Per això, al Turó acompanyem cada noi i noia per tal d’assolir la seva autonomia personal, coneixent-se millor, tenint una bona autoestima i regulant-se emocionalment per guanyar llibertat a l’hora de prendre les seves pròpies decisions.

 

 

CREATIVITAT

Al Turó, la creativitat és un dels eixos d’aprenentatge que treballem amb l’alumnat ja que potenciar-la implica un treball molt directe amb les funcions de pensar, percebre, sentir i intuir. Aquestes formen a la persona de manera global desenvolupant la seva capacitat d’autocrítica i d’aprenentatge.

Tot això ho fem a través de diferents disciplines com ara les arts escèniques en les quals l’alumnat no només treballa a nivell cultural i artístic sinó que també crea un vincle comunicatiu entre ell i l’espectador. El mateix succeeix amb la música: ja sigui cantant una cançó, llegint una partitura, dansant o tocant un instrument, l’alumne es desenvolupa de manera integral alhora que adquireix una sensibilitat especial. I amb les arts plàstiques despertem la imaginació i la creativitat conreant els diferents estils i tècniques.

L’objectiu principal, per tant, és un nen o nena amb molta curiositat, original a l’hora d’aportar idees i solucions, amb una gran sensibilitat i empatia, lliure en els seus pensaments i capaç d’adaptar-se a les noves situacions que se li plantegin al llarg de la vida.

 

PENSAMENT I EXPERIMENTACIÓ

Una de les funcions del Turó és desenvolupar en l’alumnat les habilitats necessàries per fomentar el pensament crític, entès com un procés constant d’indagació que requereix de tres processos mentals clau: el dubte, l’escolta i el discerniment. Aquests els posem en pràctica mitjançant metodologies actives, participatives i dinàmiques, on ells són protagonistes del propi aprenentatge.

La manipulació és bàsica per tal d’aconseguir un aprenentatge real i permanent i, per això, intentem plantejar a l’alumnat problemes de situacions reals i quotidianes. El nostre hort és un espai de descoberta i de manipulació perfecte per l’adquisició de la metodologia de l’experimentació igual que al laboratori fem a través de l’assaig-error.

Amb els diferents projectes que fem a l’Escola, potenciem les capacitats i habilitats de cadascun dels nostres alumnes dotant-los d’iniciativa per desenvolupar la seva vessant més emprenedora. I iniciant-los en la robòtica i la programació afavorim un ús de la tecnologia encaminat a la presa de decisions per donar noves solucions a reptes encara no existents.