L’escola El Turó és un centre concertat amb una oferta pedagògica de 3 a 16 anys:

  • Educació Infantil.
  • Educació Primària.
  • Educació Secundària Obligatòria.

Som una escola petita, d’una sola línia, que ens permet gaudir d’un clima on els alumnes se senten acollits i segurs i on es dóna un contacte directe entre les famílies i l’equip docent. Aquest fet facilita que els mestres puguin conèixer l’alumnat durant tota l’escolaritat i brindar a cada infant un seguiment personalitzat de la seva evolució com a estudiant i com a persona.

Com a escola ens mou la motivació de potenciar i acompanyar el desenvolupament i aprenentatge dels alumnes respectant el seu procés evolutiu i acollint la diversitat com un valor afegit.

Treballem per potenciar l’autoestima i la capacitat de participació dels alumnes en el seu entorn i fomentem les activitats d’equip i l’ús de metodologies cooperatives per treballar continguts, valors i per desenvolupar l’esperit crític, la intel·ligència emocional i social, entre d’altres.

Les activitats que duem a terme durant les diferents etapes es desenvolupen tant dins del centre com fora d’aquest, utilitzant diversos recursos de l’entorn i ens porten, a vegades, a treballar amb altres escoles i entitats amb qui col·laborem i aprenem conjuntament.

A l’escola disposem d’una instal·lació de pissarres digitals a totes les aules amb la qual mantenim una finestra oberta als recursos digitals i al món de les TIC.