A través d’una suau transició entre dues aules a tocar, l’alumnat que finalitza l’Educació Primària inicia l’etapa que culminarà la seva educació obligatòria i el seu pas per l’Escola. Durant aquest nou període es segueix un horari diferenciat de la Primària.

L’objectiu de l’ESO és desenvolupar una sèrie d’habilitats i competències que capaciten l’alumnat, no només per acreditar, sinó per afrontar el camí triat de cara al postobligatori, tot assentant els coneixements adquirits a través del foment de l’esperit crític i l’interès per aprendre i comprendre. Es tracta d’una etapa on l’autoconeixement assoleix un punt màxim i l’orientació i l’acompanyament esdevenen pilars fonamentals. 

Per aconseguir-ho s’utilitzen metodologies diverses que van des de les pràctiques manipulatives i els projectes col·laboratius fins a l’aplicació de la tecnologia i la programació, tot passant per la guia que pot oferir un llibre de text, l’experimentació, el treball per projectes o la riquesa de treballar en format internivell. Cada alumne/a construeix el seu itinerari personal i a l’Escola s’ofereixen les eines necessàries per fer-ho des d’una visió global, respectant la diversitat, i sempre de la mà de la família.