La fundació és Titular de l’Escola i es regeix per la llei de Fundacions aprovada pel Parlament de Catalunya.

Elisa Colomer i Giralt
Presidenta
Pau Trens i Colomer
Vicepresident
Anna Trens i Colomer
Secretària
Ignasi Cruzate i de Palau
Vocal
Gianni Gazzè
Vocal