L’Ideari de l’Escola El Turó ha tingut des dels inicis uns eixos clars i definits que, tot i anar-se ampliant al llarg del temps, han constituït sempre la base de la seva tasca educativa: catalanitat i amor per la terra, aconfessionalitat, acolliment, atenció a la diversitat, respecte pels valors democràtics i el pluralisme ideològic, ús d’una metodologia activa i obertura a les famílies i a la ciutat per fomentar la participació i el sentiment de pertànyer a la gran família d’El Turó.

Projecte Educatiu de Centre

Visió: L’Escola El Turó es defineix com a laica, propera, plural, catalana i compromesa amb el Medi ambient i amb la Salut Integral de les persones, amb un Equip compromès en dotar l’alumnat de totes les eines, habilitats i capacitats necessàries que el faran competent per sortir i enfrontar-se a un món canviant i globalitzat.  

Missió: L’Escola El Turó és un centre concertat i laic que ofereix les tres etapes de l’Educació obligatòria -Infantil, Primària i Secundària-, és a dir, un projecte complet des dels 3 fins als 16 anys en un entorn privilegiat de la ciutat de Mataró. En aquest camí, acompanyem l’alumnat en el seu desenvolupament educatiu i personal potenciant les seves capacitats, generant i compartint valors i orientant-lo cap al seu futur.

Gràcies a la ubicació del centre, disposem de llum natural a totes les aules amb vistes a la ciutat de Mataró així com de dos espais únics:

  • Un pati de sorra exclusiu per a l’alumnat d’Educació Infantil amb sorrall, pales i galledes, elements diversos de joc simbòlic i construccions diverses per treballar les habilitats motrius.
  • Un espai amb taules i bancs de fusta per fer activitats a l’aire lliure, un hort propi per cultivar els nostres aliments i un hivernacle per aquells cultius que necessiten unes cures especials.

Valors: Som una escola petita i d’una sola línia, cosa que ens permet gaudir d’un clima on l’alumnat se sent acollit i segur i on es dóna un contacte directe entre les famílies i l’equip docent. Aquest fet facilita que el professorat pugui conèixer l’alumnat durant tota l’escolaritat i proporcionar a cada infant un seguiment personalitzat de la seva evolució com a estudiant i com a persona.