Una escola de persones per a persones

Els centres educatius tenim com a missió l’educació dels alumnes, però perquè els centres educatius compleixin la seva missió no n’hi ha prou amb l’actuació dels professors. Els docents, tot i la seva cabdal funció, necessiten la comunitat educativa per portar-la a terme, ja que és tota la comunitat educativa la que està implicada en el procés educatiu dels alumnes.

La nostra escola està orgullosa de la gran comunitat de persones que formen part d’ella i que gaudeixen formant part del procés de creixement dels alumnes. El treball conjunt de famílies, mestres, professors i personal no docent és indispensable per donar suport en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

També formen part, encara que no estiguin presents cada dia al centre, les administracions locals i autonòmiques a través dels seus representants (tècnics municipals, inspectors, delegats del departament d’educació, etc.). Cadascun d’aquests membres hi té funcions, responsabilitats, drets i deures que ha de desenvolupar al llarg de tot el curs escolar.