És l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, que es reuneix un mínim de tres cops al curs per: aprovar el Pla Anual, fer el seguiment del pressupost, aprovar la Memòria del curs anterior, justificar els ajuts econòmics que es reben, aprovar les quotes i fer un seguiment general de tot el funcionament de l’Escola.

Els vocals electes s’escullen per a quatre cursos, renovant-se una meitat cada dos anys. Enguany caldrà escollir un representant de l’alumnat, un de les famílies i dos del professorat. Els vocals designats tenen un mandat que es pot esgotar en qualsevol moment. El Consell té, a més, una Comissió Permanent per a qüestions d’urgència i una Comissió de Convivència per a temes de disciplina.

Direcció

Carles Cumalat i Martori
President del Consell

Professorat

Núria Lladó i Comas
Vocal electa pel Claustre
Berta Bayo i Sererols
Vocal electa pel Claustre i Secretària del Consell
Mònica Hucha i Salinas
Vocal electa pel Claustre
M. Teresa Sensada i Radó
Vocal electa pel Claustre

Titularitat

Elisa Colomer i Giralt
Vocal designada pel Patronat
Anna Trens i Colomer
Vocal designada pel Patronat
Pep Prat
Vocal designat pel Patronat

Alumnat

Nadia Chica i Pérez
Vocal electa de secundària
Antoni Molina
Vocal electe de secundària

Mares i Pares

Àngel Remacha i Grimal
Vocal electe
Sandra Vioque
Vocal electa
Benjamí del Pozo
Vocal electe
Israel Escámez i López
Vocal designat per l’AMPA

P.A.S.

Daniel Gomis
Vocal electe del P.A.S.