És l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, que es reuneix un mínim de tres cops al curs per: aprovar el Pla Anual, fer el seguiment del pressupost, aprovar la Memòria del curs anterior, justificar els ajuts econòmics que es reben, aprovar les quotes i fer un seguiment general de tot el funcionament de l’Escola.

Els vocals electes s’escullen per a quatre cursos, renovant-se una meitat cada dos anys. Enguany caldrà escollir un representant de l’alumnat, un de les famílies i dos del professorat. Els vocals designats tenen un mandat que es pot esgotar en qualsevol moment. El Consell té, a més, una Comissió Permanent per a qüestions d’urgència i una Comissió de Convivència per a temes de disciplina.

Consell Escolar (PDF)