Mª Teresa Sensada i Radó
Directora
Laura Godoy i Ortigosa
Cap d’estudis d’Infantil
Mònica Hucha i Salinas
Cap d’estudis de Primària
Núria Lladó i Comas
Cap d’estudis de Secundària