UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES

La família i el centre educatiu compartim un mateix objectiu: l’èxit educatiu dels vostres fills. A la nostra escola creiem fermament que la implicació de la família és una de les claus perquè els alumnes visquin el seu procés de desenvolupament com un tot unitari on els diferents agents que hi intervenen estan en contacte i formen un equip cohesionat que els acompanya en el seu dia a dia.

La col·laboració i actitud positiva entre les famílies i el tutor o tutora del centre educatiu amb una bona comunicació, basada en la confiança i el reconeixement mutu, afavorirà i facilitarà la detecció de necessitats i l’èxit de les actuacions que es duguin a terme per ajudar els vostres fills.

Les famílies tenen una organització pròpia a través de l’Associació de Pares i Mares del Alumnes (AMPA), que s’integra activament en la vida escolar, col·laborant i organitzant diverses activitats. També tenen representació en el Consell Escolar, un òrgan de participació format pels diferents representants de la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Per últim, l’escola i les famílies formalitzem per escrit uns principis educatius que tenen la finalitat de facilitar la cooperació entre les accions educatives de les famílies i les del centre educatiu. Aquesta Carta de compromís educatiu és la concreció dels objectius compartits pels educadors i les famílies.

 

Carta de compromís educatiu

 

Enllaços d’interès:

Portal Família i Escola (Departament d’Ensenyament)

Blog del programa de televisió Famílies i Escola (Fapaes i Diputació de Barcelona)