web_382_20050223120236És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels docents que imparteixen classes a l’Escola. Les reunions en Claustre són presidides pel Director i se n’aixequen actes. Els temes a tractar solen ser d’interès general ja que els altres es debaten en reunions més reduïdes.

Marta Arrufat i Muñoz
Berta Bayo i Sererols
Lluís Castells i Pérez
Lluïsa Colino i Tetilla
Laia Comas Noè
Cristina Cruz i Lucio
Ignasi Cruzate i de Palau
Carles Cumalat i Martori
Miquel de los Reyes i Fernández
Marta Fàbregas Beltran
Laura Godoy i Ortigosa
Arantza Gordillo i Zarza
Rosa M. Guardiola i Fradera
Mònica Hucha i Salinas
Magda Infantes i Mulà
Sandra Jiménez i Sánchez
Núria Lladó i Comas
Anna Martínez i Piqueras
Ivan Moldes i Vallejo
Irene Moreno i Gómez
Beatriz Orozco i Álvarez

Ariadna Sánchez i Pérez
M. Teresa Sensada i Radó
Maria Torrado i Cruells