Benvolgudes famílies,

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha elaborat el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2020-2021. Es preveu que la nostra població entri en fase 2 el proper dia 8 de juny. El pla d’obertura acabarà el 19 de juny.

Partint d’aquest pla, cada centre ha d’elaborar el seu propi pla d’obertura i el nostre centre ho ha fet seguint totes les indicacions que ens ha donat el Departament, tant pel que fa l’organització del centre com a les mesures de salut i seguretat.

El que segueix vigent i té un caràcter prioritari en aquest final de curs és l’atenció telemàtica, les classes virtuals i les tasques setmanals.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA?

Per assistir al centre educatiu s’ha de complir els següents requisits:

  • –  Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • –  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • –  Calendari vacunal al dia.

A més a més, cal haver enviat un correu al centre explicitant aquesta assistència i adjuntant-hi la Declaració Responsable de l’Etapa pertinent.

ASSISTÈNCIA ALUMNAT D’INFANTIL: En aquest cas, per poder assistir al centre, a més a més de complir els requisits anteriors, cal certificar que els dos progenitors estan obligats a treballar fora de casa de manera presencial. Per a poder-ho acreditar, hauran d’omplir la Declaració responsable i hauran d’adjuntar un Certificat de l’empresa o entitat on es presti servei, especificant dies, horaris i la necessitat de la presencialitat.

COM S’ORGANITZARAN ELS GRUPS?

Els alumnes estaran en grups reduïts i estables i es seguiran les mesures de prevenció i higiene recomanades.

Grups de: P3 (8)* – P4 (10)*; Primària (13)*; Secundària (15)*

*=nombre d’alumnes per mestre/a i/o professor/a.

QUIN HORARI HI HAURÀ?

L’entrada al centre es farà amb horaris esglaonats per tal d’evitar l’acumulació de gent al centre i seguir les normatives de sanitat.

INFANTIL: de 9.00 a 13.00 de dilluns a divendres. Les entrades i sortides es faran amb horaris esglaonats (de 9 a 10 cada 10 minuts i de 12 a 13 cada 10 minuts) per evitar l’acumulació de persones i per a poder seguir les normatives de seguretat.

PRIMÀRIA (de 1r a 5è): caràcter voluntari. L’alumnat que vingui podrà acomiadar-se del tutor o tutora i s’haurà d’emportar tot el material que sigui propi i que tingui a l’aula. Cada grup tindrà assignat un dia i una hora -dins la franja de 9 a 13h i del dia 8 al 19 de juny- tant d’entrada i sortida com d’assistència.

PRIMÀRIA (6è): caràcter voluntari. L’alumnat que vingui podrà acomiadar-se del tutor o tutora i s’haurà d’emportar tot el material que sigui propi i que tingui a l’aula. Cada grup tindrà assignats dos dies i dues hores -dins la franja de 9 a 13h i del dia 8 al 19 de juny- tant d’entrada i sortida com d’assistència.

SECUNDÀRIA (de 1r d’ESO a 3r d’ESO): caràcter voluntari. L’alumnat que vingui podrà acomiadar- se del tutor o tutora i s’haurà d’emportar tot el material que sigui propi i que tingui a l’aula. Cada grup tindrà assignat un dia i una hora -dins la franja de 9 a 13h i del dia 8 al 19 de juny- tant d’entrada i sortida com d’assistència.

SECUNDÀRIA (4t d’ESO): caràcter voluntari. L’alumnat que vingui podrà acomiadar-se del tutor o tutora i s’haurà d’emportar tot el material que sigui propi i que tingui a l’aula. Cada grup tindrà assignats dos dies i dues hores -dins la franja de 9 a 13h i del dia 8 al 19 de juny- tant d’entrada i sortida com d’assistència.

COM I QUAN HEU DE RESPONDRE LES FAMÍLIES?

Podeu respondre enviant un correu a secretaria@escolaelturo.cat des que rebeu el correu electrònic fins diumenge dia 31 de maig. És MOLT IMPORTANT contestar en aquest termini ja que, en funció del volum d’alumnat, es crearan uns grups concrets, s’organitzaran uns horaris esglaonats i s’habilitaran uns espais específics. NO S’ACCEPTARAN demandes fora de termini per motius de seguretat i d’organització.

NOMÉS HAN DE CONTESTAR EL CORREU LES FAMÍLIES:

  • –  D’INFANTIL que portaran els seus fills i filles a l’Escola (i adjuntar-hi els 2 documents: la Declaració responsable d’Infantil i el Certificat laboral acreditatiu).
  • –  DE PRIMÀRIA que faran venir els seus fills i filles a acomiadar-se i a recollir el material (i adjuntar-hi la Declaració responsable de Primària).
  • –  DE SECUNDÀRIA que faran venir els seus fills i filles a acomiadar-se i a recollir el material (i adjuntar-hi la Declaració responsable de Secundària).

QUINS SERVEIS S’OFEREIXEN?

Oferim els serveis que proposa el Departament D’Educació i és per això que no són els mateixos per totes les etapes.

INFANTIL: Acollida en un espai específic del centre.

PRIMÀRIA: Acompanyament emocional i comiat tutor/a.

SECUNDÀRIA: Acompanyament emocional i comiat tutor/a.

ALTRES COSES A TENIR EN COMPTE

Heu de tenir en compte els següents punts per facilitar l’organització de l’obertura:

a) L’assignació del dia i hora d’assistència segons el grup en el que heu estat assignat es comunicarà via correu electrònic.

b) S’handecomplirambrigorelshorarisd’entradaisortidapertaldecompliramblesnormesde sanitat i de seguretat.

c) L’alumnat de Primària i de Secundària ha de venir amb mascareta pròpia des de casa.

d) En entrar, cada dia es comprovarà la temperatura de tot l’alumnat, es posarà gel hidroalcohòlic a tots i totes i es desinfectaran les sabates. Per això, cal molta puntualitat en els horaris que s’assignaran.

Més endavant, i amb les dades d’assistència confirmades, us donarem els detalls de dies i hores així com tot el protocol de seguretat i protecció que caldrà seguir.

Des de l’Equip Directiu hem estat treballant per tal que aquest Pla d’obertura compleixi amb totes les indicacions que ens demana el Departament d’Educació. De totes maneres, si teniu qualsevol dubte recordeu que estem a la vostra disposició pels canals habituals.

Cordialment,

Equip Directiu