A la nostra Escola des de fa uns anys dins dels nostres projectes tenim emmarcat el pla lector. Aquest es realitza a l’etapa d’Educació Primària amb una temporalització de 30 minuts mínim i diaris seqüenciats en dues franges horàries (matí i tarda).

Amb aquest projecte els nostres alumnes prenen consciencia de la seva capacitat lectora i van ampliant el seu gust per la lectura i el plaer de llegir.  

Alguns dels seus objectius són  treballar i assolir la competència lectora dia a dia així com també adquirir un bon hàbit lector.