Som científics vol promoure noves iniciatives al voltant de l’aprenentatge de les ciències dirigides a alumnes d’infantil, basades en l’intercanvi d’experiències i de coneixement.

La nostra intenció és fer de l’aula de ciències un entorn que propiciï el treball de l’àrea des d’una perspectiva on el fer (procediments i tècniques), el pensar (des de la modelització) i comunicar (amb diversitat de llenguatges) esdevingui una estratègia habitual d’ensenyament-aprenentatge. Aquest entorn ha de fomentar també l’acompanyament dels infants en l’evolució de les seves idees sobre els fets i els fenòmens de l’entorn, amb una gestió d’aula que faciliti el treball cooperatiu i l’avaluació reguladora.