Els alumnes de 5è i 6è de Primària dediquen una hora a la setmana a desenvolupar, en grups reduïts, la competència d’expressió oral en llengua anglesa. L’objectiu principal és la millora de l’expressió oral en aquesta llengua, així com el coneixement de les cultures anglosaxones. D’aquesta manera, els alumnes adquireixen fluïdesa i seguretat i seran capaços d’expressar-se en llengua anglesa en qualsevol context.