“La fantasia és, com moltes altres coses, un dret legítim de tot ésser humà ” J.J.R.Tolkien.

Els contes són un recurs que sempre ha estat una de les fonts d’aprenentatge més riques i completes per treballar amb els infants. És una font per sedimentar i enfortir els poders psíquics com són la imaginació, la fantasia, el plaer i la sensibilitat. El conte ofereix la base per aconseguir un equilibri entre la realitat i el somni, molt important per fer front el món actual. Creiem que en l’Educació Infantil és de vital importància explicar contes per tal d’afavorir de manera diferent el desenvolupament integral dels infants.
Des de l’Escola El Turó apostem per aquest recurs i proposem als nostres alumnes un Taller de contes un cop per setmana. Mitjançant aquest taller, els nostres alumnes viatgen a través de l’atractiu mon dels contes combinant els elements imaginaris amb el treball manual, la cançó, la dansa, l’expressió, les titelles, els jocs…
Quan expliques o llegeixes un conte a un infant, es crea la màgia a l’entorn, fas que somiï, imagini, creï el més inimaginable… tot afavorint l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats bàsiques per a un bon desenvolupament. Aquesta activitat també ajuda a desenvolupar la comunicació oral, a adquirir vocabulari nou i a millorar la comprensió, l’aprenentatge i l’ús d’estructures sintàctiques més complexes, així com al desenvolupament gramatical. També millora la capacitat d’escolta i atenció, així com el desenvolupament d’aspectes bàsics de la comunicació com són la participació activa i el torn de paraula.
Si bé hi ha molts contes que poden resultar profitosos, és important que en haver-ne de triar un es tinguin en compte aspectes com el format, el tema, l’estil, la complexitat, l’extensió, el propòsit, etc. D’aquesta manera, traurem el màxim profit a l’experiència.
Us deixem unes quantes fotos perquè veieu com de bé s’ho passen els nostres alumnes.