Competència digital

Educació en valors

Suport vital bàsic

Francès

Anglès

Plàstica (Grup de grans)

Taller de cant i teatre

Projecte d’hort

Plàstica (Grup de petits)

Ciències

Bon dia

Llengua oral ESO3

Expressió oral ESO4

Matheutikos

Taller de contes

Psicomotricitat