Les famílies i el Centre Educatiu compartim un mateix objectiu: l’èxit educatiu de l’alumnat. A la nostra Escola creiem fermament que la implicació de la família és una de les claus perquè l’alumnat visqui el seu procés de desenvolupament com un tot unitari on els diferents agents que hi intervenen estan en contacte i formen un equip cohesionat que l’acompanya en el seu dia a dia.

La col·laboració i actitud positiva entre les famílies i l’Escola, amb una bona comunicació, basada en la confiança i el reconeixement mutu, afavoreix i facilita la detecció de necessitats i l’èxit de les actuacions que es duguin a terme per ajudar l’alumnat.

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes i està formada voluntaris que dediquen una part del seu temps a organitzar actes, fer col·laboracions, dissenyar activitats … i tot per ajudar-nos a millorar el dia a dia de l’Escola. Té uns estatuts i una organització pròpia i us animem a col·laborar-hi i participar-hi activament.

Per contactar amb l’AMPA: ampa@escolaelturo.cat

Funcions de l’AMPA:

Els objectius i funcions de l’AMPA, fonamentalment , es concreten en els següents punts:

  1. Donar suport i assistència a les mares, pares o tutors de l’alumnat matriculat a l’Escola.
  2. Promoure la representació i participació de les mares, pares i tutors, en els àmbits i òrgans definits als estatuts així com a les activitats proposades per l’Escola.
  3. Cooperar en l’assoliment dels objectius de centre.