Un dels objectius de la nostre escola és el foment de la participació de les famílies, associacions i institucions en el fet educatiu. Les associacions creen un sentiment comunitari que multiplica el treball de cada un de nosaltres i ajuden a la formació integral dels nostres alumnes. Aquest espai pretén esdevenir un canal de comunicació i acció conjunta i coordinada de la família i l’escola. Només així es produirà el desenvolupament intel·lectual, emocional i social del nen i la nena en les millors condicions. Aquesta actuació conjunta estimularà en el nen i la nena la idea que es troba en dos espais diferents però complementaris.