Per la nostra escola, la CREATIVITAT és un dels eixos d’aprenentatge a treballar amb el nostre alumnat ja que potenciar-la implica un treball molt directe amb les funcions de pensar, percebre, sentir i intuir. Aquestes, formen  la persona de manera global i li otorguen la capacitat d’autocrítica i d’aprenentatge.

Segons molts autors, el pensament creatiu és com un pensament lateral, un  procés mitjançant el qual es generen noves idees relacionades amb la invenció. Així doncs, podem dir que, mentre la creativitat apunta als resultats finals de l’obra, el pensament lateral es centra tant en el procés a fer com en els resultats obtinguts, aconseguint així l’ augment de  l’eficàcia del pensament vertical fent que l’infant cada vegada més utilitzi idees noves per tal d’elaborar la lògica.

Així doncs, per nosaltres educar des de l’àmbit de la creativitat, ens permet arribar al desenvolupament complet i integral de les capacitats totals incloent-hi també les lògiques.

A la nostra escola ho fem a partir de:

  1. ARTS ESCÈNIQUES, on els nens/es no només treballen a nivell cultural i artístic sinó que també creen un vincle comunicatiu entre ells i l’espectador. Aquesta manera de treballar aporta als nostres alumnes diversos aprenentatges referents a l’expressió de pensaments, emocions, sentiments i idees, pròpies i alienes, utilitzant diverses tècniques com ara el treball dramàtic i/o musical així com també l’expressió corporal.

INFANTIL

  • Taller de Contes: utilitzant la narració i l’escolta atenta dels contes -ja siguin populars coneguts com no coneguts- els infants, en aquestes edats, deixen anar la imaginació per tal de poder representar allò que senten en el moment que escolten el conte o bé Per culminar aquest treball, a P5 realitzen una obra de teatre.

 PRIMÀRIA

  • Taller d’expressió: durant 1h setmanal, els infants aprenen a manifestar els sentiments i emocions utilitzant diverses tècniques corporals fins arribar a 6è a confegir un musical.

 

  1. EL LLENGUATGE MUSICAL per l’Escola és molt important ja sigui aprenent a cantar una cançó, llegint una partitura, dansant o tocant un instrument. Sigui com sigui, la globalitat del llenguatge musical aporta molt al desenvolupament integral dels nens i nenes així com també ofereix una creativitat i sensibilitat importants.

 INFANTIL

  • Taller de música: durant 1h a la setmana, els nostres infants aprenen a manifestar les seves pròpies emocions a través de les cançons proposades, el ritme musical o simplement l’escolta d’un instrument 

PRIMÀRIA

–  Taller de cant: els infants des de 1r fins a 6è continuen el seu aprenentatge musical iniciat a l’etapa d’Educació Infantil on arriben a interpretar ritmes, partitures, aprendre cançons (en català o en altres idiomes) fins arribar a la culminació de 6è i poder representar un musical, el qual engloba arts escèniques i música. Per tant, podríem dir que l’aprenentatge és continu.

–  Música: en 1h a la setmana, els infants aprenen el que és la música; de 1r a 3r ho fan en llengua catalana i a partir 4t ho fan en llengua anglesa. Dins d’aquesta hora, els nens i les nenes aprenen a tocar un instrument.

ESO

  • Música: cada setmana, els joves d’aquesta etapa, continuen el treball realitzat en etapes inferiors per arribar a la culminació de tocar diferents instruments i a formar un conjunt

 

  1. ARTS PLÀSTIQUES: treballant-les, garantim que l’expressió artística de cadascun dels nostres infants sigui un aspecte molt important a la consciència sensorial i a l’evolució de la imaginació fent que cada infant visqui les arts d’una manera diferent i molt personal,  aconseguint tal i com diu el Currículum  “una persona capaç de comunicar-se i expressar-se de forma adequada als diversos contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la seva creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals”. A la nostra Escola, tenim un Projecte de Visual i plàstica, el qual, guarda relació amb cadascuna de les etapes educatives així com també amb el nostre entorn.

 

INFANTIL

S’introdueix l’art a partir de diferents autors i tècniques que formen part del projecte línial d’Expressió Visual i Plàstica. A més, es fa utilitzant la llengua anglesa a la matèria Art and craft.

 

PRIMÀRIA

Es continua amb el treball realizat a l’etapa anterior fent servir diverses tècniques artístiques, conegudes o no,  per a ells /es  així com també utilitzant un mètode significatiu i vivencial per a l’alumnat. En aquest cas, la dedicació és d’1,5h a la setmana d’Educació Visual i plàstica.

 

ESO

Igual que a les altres etapes, l’alumnat segueix dins del marc del seu propi horari el treball artístic realitzat en etapes inferior, aprofundint-lo i ampliant-lo.

 

Fent-ho així, aconseguim un alumnat amb molta curiositat, original a l’hora de fer i d’aportar idees, amb una gran sensibilitat i empatia envers les coses i/o persones, amb enginy i capacitat d’aportar idees noves a les situacions plantejades, amb certa flexibilitat i adaptació a les noves situacions,  lliure en els seus pensaments i maneres d’afrontar les situacions  o problemes i amb un potencial d’intel·ligència important recolzat per la motivació, la iniciativa, l’autonomia i la intuïció, és a dir un alumnat complert i preparat per una societat canviant.