És una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels alumnes, que s’inicia en finalitzar l’educació infantil i continua en l’educació secundària obligatòria. És de caràcter obligatori i consta de 6 cursos organitzats en tres cicles de dos anys: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

Les finalitats bàsiques són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.

Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la
llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.