Equip directiu:

Directora pedagògica: M. Teresa Sensada i Raó

Cap d’Estudis de Secundària: Carles Martínez i Encarnación

Cap d’Estudis de Primària: Mònica Hucha i Salinas

Cap d’Estudis d’Infantil: Míriam Sensada i Raó

 

Direcció Pedagógica de l’Escola – Equip Directiu (PDF)