El procediment per fer aquestes activitats és el mateix que hem seguit a l’aula. Apunteu a la llibreta el títol de l’activitat i, a continuació, afegiu les respostes. No cal imprimir les proves.

Català

Llibre de text del 2n trimestre pàgines de repàs:

 • Del tema 5 i 6:110-111
 • Del tema 7 i 8: 144-145
 • REPÀS TRIMESTRAL: 146- 147.
 • EXPRESSIÓ ESCRITA : fes un poema tenint en compte (4 estrofes de 4 versos)

Castellà

Anglès

Matemàtiques

 

Repassem una mica:

 • Pàgina 14 I 15 : exercicis 1, 2, 10, 15 i 16.
 • Pàgina 30 I 31: exercicis 1, 8, 15, 17, 19 i 20
 • Pàgina 46 I 47: exercicis 1, 6, 9, 12, 14, 16 i 19
 • Pàgina 66 I 67: exercicis : 1, 8, 9, 12 i 19,
 • Pàgina 134 I 135: exercicis 1, 2, 3 i 6

Medi Natural

 

Matemàtiques

 • 1 problema diari de la fitxa del mes de Març (2 fitxes)
 • Repàs dels temes 1 al 5 (5 fitxes)
 • 1 problema diari de les fitxes “Llegeix i comprèn” (1), “Pensa i decideix” (2) i “I ara… resol” (2): (Total 4 fitxes)
 • Un total d’11 fitxes amb un temps diàri de 1 hora aproximadament.

Català

Llibre de text del 2n trimestre pàgines de repàs:

 • Del tema 5 i 6:110-111
 • Del tema 7 i 8: 144-145
 • REPÀS TRIMESTRAL: 146- 147.
 • EXPRESSIÓ ESCRITA :
  • Fes un poema tenint en compte (4 estrofes de 4 versos).
  • Fes un resum del llibre que estiguis llegint a classe. Màxim 100 paraules
  • Elabora un còmic de 4 vinyetes.

Educació en valors i castellà

Enlace al dosier de trabajo de Figuras Ocultas

Pág. 2

Escribe una crítica…

Señala qué géneros…

Pág. 5

Lee las siguientes citas…

Pág. 7

Observa las siguientes imágenes…

Ordénalas. Para ello…

¿Qué crees que tienen en común?

Opcional

Actividad de investigación de la página 6.