Activitats complementàries
Serveis generals
Material i Recursos Tecnològics
Extraescolars
Menjador
Acollida
Altres
Concert educatiu
Families amb Situació Social Desafavorida
Agendes, quaderns, ciències, racons, manualitats, laboratori, tecnología, hort, educació física, fotocòpies…
Material per a celebracions: Xocolatada, Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Festa primavera, English Day, Setmana de la ciència…
Rèntings: Centraleta, fotocopiadora, ordinadors, projectors, portàtils
Manteniment:Material de neteja, epis, hardware, software (Clickedu, pàgina web), alarma, lampisteria, fusteria, jardineria, pintura…
Inspeccions i controls: Legionel·losi, plagues, gas, eficiència energètica, escalfadors, extintors, riscos laborals, protecció de dades.
Gestories i altres serveis profesionals:Fiscal, laboral, notaris…
Assegurances:Continent i contingut (edifici), accidents del personal, responsabilitat civil alumnes, accidents alumnes, demandes penals.
Serveis bancàris: Manteniment c/c, transferències, prèstecs, rebuts tornats, facturació rebuts, salaris, pòliça credit, targe crèdit, datàfon.
Publicitat i RRPP:Portes obertes, fotos alumnes, orles, Jocs Florals…
Agrupacions i mútues: AEC, Esc. Concert. Mataró…
Tributs: Residus, inspecció salut.
Docents activitats complementàries
Direcció
Administració
Manteniment i consergería
Neteja
Aigüa
Gas
Electricitat
Telèfon
Impagats
Amortitzacions
Despeses financeres

Darreres inversions

En el nostre afany per millorar la qualitat del procés d’ensenyament i aprenentatge dels nostres alumnes, cada any fem inversions tècniques i de millora de les instal·lacions de l’Escola. És el cas dels sis nous ordinadors portàtils o les quatre càmeres web que hem afegit al nostre parc tecnològic per tal de respondre a les necessitats actuals de classes en línia en cas de confinament. Algunes de les inversions més importants realitzades en els dos darrers anys són:

 • 6 Portàtils.
 • 4 càmeres web.
 • Ampliació de la xarxa wifi.
 • Radioguies aules ESO.
 • Routers FSSD.
 • Construcció i canalització de nous registres al pati per solucionar les humitats del gimnàs + Nou enrejolat de la paret del gimnàs.
 • 2 calderes per al 2n i 3r pis.
 • 4 ventiladors per a la biblioteca.
 • Instal·lació de canonades noves als lavabos de la 3a planta.
 • 3 Protectors portes P3-P4-P5.

Àlbum de fotos

Que se sumen a altres inversions realitzades darrerament, com ara:

 • Pati infantil.
 • Pintar façana.
 • Tancaments alumini P4-P5.
 • Enrajolat de la paret de l’escala.
 • Canalització exterior cuina.
 • 24 Cadires + armari sala informàtica.
 • 31 Persianes alumini (P3+P4+P5+Sala professors+1r pis+2n pis).
 • P4: Canviar sostre interior, bigues, terrat exterior, teules.

Àlbum de fotos