Salut Integral!

Amb una visió global de promoció integral de la salut, el Programa SI! incideix en quatre components bàsics interrelacionats: l’adquisició d’hàbits d’alimentació saludable, el desenvolupament d’activitat física, el coneixement del cos i la gestió emocional com a factor de protecció envers les addiccions.

Aquests eixos bàsics estan íntimament relacionats amb el desenvolupament de la persona. Per això, el Programa SI! també pretén proveir l’individu amb les habilitats i valors necessaris que permetin el nen i el jove actuar positivament en relació amb la seva pròpia salut durant tota la vida.

El Programa SI!, posant els alumnes al centre de la intervenció, ofereix activitats per a l’aula i per a les famílies, així com formació pel professorat i propostes pel foment d’un ambient escolar saludable. Les activitats d’aula es desenvolupen a través de metodologies globalitzadores.