A la nostra escola oferim les següents activitats i serveis:

  • Menjador.
  • Servei d’acollida.
  • Activitats Extraescolars.
  • Servei de Casal.