Les activitats extraescolars són gestionades per dues entitats diferents:

  • Va de lleure s’encarrega de totes les activitats de caràcter lúdic i esportiu.
  • Newlingua ofereix classes d’anglès per a tots els nivells dins la pròpia Escola